Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 08 : 379
Năm 2022 : 41.164
 21/01/22  Thời khóa biểu  111
Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2021 - 2022 áp dụng từ 17/01/2022
 14/12/21  Thời khóa biểu  119
Thời khóa biểu điều chỉnh vấp dụng từ 13/12/2021
 23/10/21  THỜI KHÓA BIỂU  246
Thời khóa biểu có sự thay đổi, áp dụng bắt đầu từ ngày 25/10/2021
Phòng học trực tuyến Trường THCS Khánh Hà!Thông tin tuyển sinh lớp 10 năm 2021 -2022.                         THỜI GIAN BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TiếtBuổi sángBuổi chiều1Từ 7h30 đến 8h10Từ 14h00 đến 14h40 2Từ 8h20 đến 9h00Từ 14h50 đến 15h303Từ 9h10 đến 9h50Từ 15h40 đến 16h204 Từ 10h00 đến 10h40Từ 16h30 ...
 23/01/21  TIÊU ĐIỂM  918
Thời khóa biểu buổi sáng Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 điều chỉnh thực hiện từ 25/01/2021. Thời khóa biểu dạy thêm thực hiện từ 18/01/2021
 23/10/20  TIÊU ĐIỂM  484
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 19/10/2020
 08/09/20  TIÊU ĐIỂM  421
Thời khóa biểu áp dụng buổi sáng từ 07/9/2020
 01/06/20  Tin tức - Thông báo  496
Tiết 1: Từ 7h15 đến 8h00Tiết 2: Từ 8h05 đến 8h50Tiết 3: Từ 9h00 đến 9h45Tiết 4: Từ 9h50 đến 10h35Tiết 5: Từ 10h40 đến 11h25
 16/05/20  TIÊU ĐIỂM  735
Từ thứ hai ngày 18/5/2020, áp dụng thời khóa biểu mới. Thời gian vào lớp áp dụng thời gian biểu sau:Từ 6h45 đến 7h10: học sinh đo thân nhiệt trong lớpTiết 1: Từ 7h15 đến 8h00Tiết 2: Từ 8h05 đến 8h50Tiết 3: Từ 9h00 đến 9h45Tiết 4: Từ 9h50 đến 10h35Tiết 5: Từ 10h40 đến 11h25
Video Clip
Văn bản mới