Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Tháng 08 : 378
Năm 2022 : 41.163
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG VÀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

Về hướng dẫn thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2019-2020

Mẫu của giáo viên: Chuẩn giáo viên

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ:

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên của trường.

 II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng: nội dung đánh giá được quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông: nội dung đánh giá được quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ:

  1. Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông:

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Quy trình đánh giá và xếp loại đánh giá theo Điều 10 của quy định cần lưu ý:

* Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông báo gồm 5 tiêu chuẩn – 18 tiêu chí, trong đó lưu ý các tiêu chí quan trọng gồm 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Nếu 1 trong các tiêu chí quan trọng hoặc 1/3 tiêu chí không đạt thì chưa đạt chuẩn hiệu trưởng.

* Đánh giá Hiệu trưởng/phó Hiệu trưởng theo Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có 2 phụ lục:

- Phụ lục 1: Ví dụ minh chứng các tiêu chí.

- Phụ lục 2: Gồm 4 biểu mẫu:

Bước 1: Hiệu trưởng tự đánh giá theo biểu mẫu 1 trên căn cứ minh chứng ở phụ lục 1.

Bước 2: Lấy ý kiến giáo viên theo mẫu 2.

Bước 3: Công đoàn tổng hợp theo biểu mẫu 3.

Bước 4: Đóng cuốn hồ sơ đánh giá riêng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (gồm biểu mẫu 1, 3 và 4), gửi cùng phụ lục 1A và 3A về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông:

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Quy trình đánh giá và xếp loại đánh giá theo Điều 10 của quy định cần lưu ý:

* Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông báo gồm 5 tiêu chuẩn – 15 tiêu chí, trong đó lưu ý các tiêu chí quan trọng gồm 3, 4, 5, 6, 7 thuộc Điều 5 tiêu chuẩn 2. Nếu 1 trong 15 tiêu chí không đạt thì xếp loại giáo viên chưa đạt chuẩn nghề nghiệp.

* Đánh giá giáo viên theo Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có 2 phụ lục:

- Phụ lục 1: Ví dụ minh chứng các tiêu chí.

- Phụ lục 2: Gồm 4 biểu mẫu:

Bước 1: Giáo viên tự đánh giá theo biểu mẫu 1 trên căn cứ minh chứng ở phụ lục 1. (GV tải mẫu tại đây)

Bước 2: Đồng nghiệp đánh giá giáo viên theo biểu mẫu 2 (Tổ chuyên môn – Một người đánh giá các giáo viên còn lại trong tổ)

Bước 3: Tổng hợp tổ chuyên môn theo biểu mẫu 3.

Bước 4: Hiệu trưởng đánh giá và tổng hợp danh sách toàn trường theo biểu mẫu 4

Bước 5: Báo cáo về Phòng GDĐT phụ lục 1B và bảng tổng hợp đánh giá theo biểu mẫu 4.

Trên đây là hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Đền nghị các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện và nộp hồ sơ về văn phòng nhà trường chậm nhất là ngày 15/5/2020 để nhà trường tổng hợp nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới