Liên hệ trực tiếp:

THCS KHÁNH HÀ

Khánh Hà - Thường Tín
02433503996
c2khanhha.edu@gmail.com